Tilbake til forsiden
 
Bjerkholt, 1963  Fosser  
Mobil: 480 00 500  
hviding@hviding.com  
 


Forside

Samabeidspartnere

Kampanje

Varmeovner

Leverandører

Kontakt oss

Plug-in termostater

             
ET
ET er en standard elektronisk termostat med dreieratt. Ved å ta i bruk TRX kan 5ºC automatisk temperatursenking oppnås. Styringen skjer da fra tidsur som sender 230 volt styresignal til TRX.
ETM er master-termostat med samme funksjon som ET. ETM kan styre opp til 10 slaveovner. Styrekabel med 6 volt signal kommer ut på baksiden av ETM. Slaveovnene må utstyres med modul type SLA 5/24. ETM kan utstyres med TRX for automatisk temperatursenking. En fin løsning når flere ovner monteres i samme rom. Alle ovnene vil arbeide synkront og avgi varme jevnt til rommet.
     
DT er en digital elektronisk termostat som automatisk senker temperaturen om natten når en sover, og på dagtid om boligen ikke er i bruk. Valgt temperatur vises med lysende lettleste tall. DTM er en digital mastertermostat med samme funksjoner som DT. DTM kan styre opp til 10 slaveovner. Styrekabel med 6 volt signal kommer ut på baksiden av DTM. En fin løsning når flere ovner monteres i samme rom. Alle ovnene vil arbeide synkront og avgi varme jevnt til rommet.
     
 
RFR er en av markedets beste termostater for fjernkontroll. Den kommuniserer med radiosignaler. Den får sine signal fra Glamox Harmony sentral. Fra sentralen har en full kontroll med temperaturen i alle rom i bygningen. RFR gir behagelig og lun varme bare når det er behov for det. Ellers holder den en lavere og økonomisk temperatur. Ideel for så vel boliger som næringsbygg.
RFRM er en radiostyrt mastertermostat med samme funksjon som RFR. RFRM kan styre opp til 10 slaveovner. Styrekabel med 6 volt signal kommer ut på baksiden av RFRM. En fin løsning når flere ovner monteres i samme rom. Alle ovnene vil arbeide synkront og avgi varme jevnt til rommet.
     
EV er en sprutsikker standard termostat. Den skal benyttes på ovner av type TPVD og TPVD 60. EV fyller de krav som gjelder baderom og andre rom hvor det kreves klasse IP24C. Maksimal belastning er 1000 watt. SLX er en slavemodul for ovner som styres på en egen varmekurs av en separat sentral romtermostat. Når den sentrale termostaten sender spenning ut på kursen vil SLX forstå dette og koble ovnen på. synkront med den sentral termostat. Er den sentrale termostat elektronisk vil det oftest være behov for en bunnlast på varmekursen.
     
SLA 5/24
Brukerveiledning(.pdf 175KB)
Styringsskjema
SLA 5/24 er en modul som styres av et separat signal på 5-24 volt AS eller DC. Signalinngang er bak på SLA 5/24. Når spenning tilføres styreinngang på SLA 5/24 vil ovnen kobles på i det tidsrom som signalet opprettholdes. Alle Glamox master-termostater og andre styresystem med signal 5-24 volt kan benyttes til styring av SLA 5/24. ETS 18 er beregnet for bruk i hotell og lignende bygg. Temperaturen kan reguleres mellom 14 og 24 ºC. når det tilføres et styresignal på 230 volt på signalinngangen bak på ETS 18. Når denne styrespenningen ikke er til stede, vil ETS 18 stille seg inn på 18ºC. Styringen kan for eksempel skje fra en nøkkelkort-bryter når en slik er montert i rommet.
     
     
 
FTT10 er en LonWorks bus termostat med Echelon FTT10 transceiver. Termostaten er en plugg inn enhet for Glamox TPA og TLO. Signalkabel kategori 5 bak på FTT10. To ulike software tilgjengelig. Xif og nxe filer tilgjengelig for nedlasting ti termostatene. Kundetilpasset software kan leveres etter avtale.

     
Veggmonterte termostater
 
XGU er en radiostyrt gulvvarme termostat. XGU kommuniserer med radiosignaler. Den får sine signal fra Glamox Harmony sentral. Fra sentralen har en full kontroll med temperaturen i alle rom med gulvvarme i bygningen. XGU gir behagelig og lun varme bare når det er behov for det. Ellers holder den en lavere og økonomisk temperatur. Ideel for så vel boliger som næringsbygg. XGU har innebygget rele for 14 Ampere, og kan styre alle typer varmelast. XMA er en radiostyrt master termostat for veggmontering. Den får sine signal fra Glamox Harmony sentral. XMA kan styre opp til 10 slaveovner. 6 volt signal kommer ut på en rekkeklemme inne i XMA. En fin løsning når flere ovner monteres i samme rom. Alle ovnene vil arbeide synkront og avgi varme jevnt til rommet. XMA kan også styre elektroniske rele for regulering av alle typer varmelast.
     
     
Releer
 
XRF
Brukerveiledning (.pdf 260KB)
Styringsskjema
XRS-j
Brukerveiledning (.pdf 260KB)
Styringsskjema

XRF er et fjernstyrt rele for fast installasjon. Den får sine signal fra Glamox Harmony sentral. Belysning og andre apparater som inngår i den faste installasjonen kan automatisk kobles av-
og på til valgte tider. XRF kan ta maksimalt 14 Ampere.

XRS-j er et fjernstyrt rele med ledning og plugg for fri plassering. Den får sine signal fra Glamox Harmony sentral. Belysning og andre apparater kan automatisk kobles av- og på til valgte tider. for eksempel motorvarmer, vifter, TV, radio og andre typer elektriske produkter. XRS-j kan ta maksimalt 10 Ampere.
Harmony RFT trådløs fjernkontroll

Brukerveiledning (.pdf 392KB)

Glamox Harmony fungerer svært likt en mobiltelefon. Den har menyer som kommer fram i et display og spør deg om hvordan du vil styre varme og apparater. Symphony spør, - og du svarer med enkle tastetrykk. Når programmet er laget, vil systemet sørge for at det er varmt og behagelig bare i de rom som til enhver tid er i bruk. Lys og motorvarmer vil bare være på når det er behov. Overstyring av pro-grammet f.eks. i ferier og bevegelige helligdager er gjort med et par tastetrykk. Enklere og mer brukervennlig system tror vi ikke det finnes på markedet i dag. Panelovner og gulvvarme han ha indivi-duelle varmeprogram i 15 soner. For å slå belysning og andre elektriske apparater av og på til ønskede tidspunkt, er det 9 sone til rådighet.